Interesting Pages

Feel free to visit interesting places on the Internet relating to the fields of vacuum tubes, tube-building systems, renovation of old equipment, etc.

TRIODA Website

Serwis TRIODA jest rozwinięciem i kontynuacją witryny firmy FonAr poświęconej lampom elektronowym, oraz witryny Electron Tubes Center. Wymienione witryny prowadzone były bez wykorzystywania obecnie bardzo powszechnych i łatwo dostępnych systemów zarządzania treścią. W miarę powiększania zawartości witryn, coraz więcej czasu musiałem poświęcać pracom organizacyjnym związanym z aktualizacjami. W momencie, gdy te, w zasadzie poboczne czynności zaczęły mi zabierać więcej czasu od dodawania nowych informacji merytorycznych, uznałem, że czas najwyższy przekazać te obowiązki odpowiedniemu oprogramowaniu. Od dnia dzisiejszego, czyli 17 stycznia 2012r. serwis lampowy TRIODA prowadzony będzie w oparciu o system zarządzania treścią Joomla.

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane lampami elektronowymi do odwiedzania Serwisu TRIODA.

Grzegorz Makarewicz

Tube Shop

Online store offering:

  • electron tubes,
  • tube sockets,
  • electron tubes accessories,
  • transformers,
  • capacitors,
  • resistors,
  • potentiometers,
  • mechanical parts,
  • DIY kits,
  • and many more...

Welcome to our Tube Store.

TRIODA Community

Community of fans of electron tubes and old radio engineering. It was founded on 6 April 2003.

Welcome to TRIODA community.

FonAr Website

Website dedicated to electron tubes. It was founded in 2000. Lots of information on technical books and journals from the electron tubes era. Many articles describing the tube circuits.

Welcome to the FONAR website.